Το Κ.Δ.Β.Μ 2 ΘΑΛΗΣ Α.Μ.Κ.Ε ιδρύθηκε  το 2000 με κύριο σκοπό την υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων και ανέργων. Μέχρι σήμερα έχει υλοποιήσει χιλιάδες ανθρωποώρες κατάρτισης  επιμορφώνοντας ανέργους και εργαζόμενους.

 Το Κ.Δ.Β.Μ 2 ΘΑΛΗΣ Α.Μ.Κ.Ε αναπτύσσει δραστηριότητες και σε θέματα όπως:

  • Προγράμματα πληροφορικής.
  • Μεταπτυχιακά προγράμματα σε συνεργασία με το πανεπιστήμιο Frederick.
  • Υπηρεσίες συμβούλων ( Σύνταξη επιχειρηματικών σχεδίων- Ευρωπαϊκά προγράμματα- έρευνες – μελέτες).
  • Συμβουλευτική- γραφείο απασχόλησης & διασύνδεσης με την αγορά εργασίας.

Είναι πιστοποιημένο από τον Εθνικό φορέα πιστοποίησης (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) με κωδικό πιστοποίησης 12101083.

Η δέσμευση του Κ.Δ.Β.Μ 2 ΘΑΛΗΣ Α.Μ.Κ.Ε για την παροχή καινοτόμων υπηρεσιών κατάρτισης υψηλής ποιότητας αποτυπώνεται στην πιστοποίηση των υπηρεσιών που παρέχει με το πρότυπο ISO 9001:2008.

Για την επίτευξη του βέλτιστου δυνατού επιπέδου παρεχόμενων υπηρεσιών το Κ.Δ.Β.Μ 2 ΘΑΛΗΣ Α.Μ.Κ.Ε έχει αναπτύξει ένα ευρύ δίκτυο συνεργασιών με πιστοποιημένους φορείς κατάρτισης σε  πολλές περιφέρειες και περιοχές της χώρας όπως: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ξάνθη, Νάουσα. Ακόμη, έχει πραγματοποιήσει διακρατικές συνεργασίες με φορείς εκπαίδευσης από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες όπως η Κύπρος, το Βέλγιο και η Δανία.

Συνολικά, διαθέτει στην έδρα του 3 αίθουσες διδασκαλίας συνολικής δυναμικότητας 65  εκπαιδευομένων και 2 εργαστήρια πληροφορικής πλήρως εξοπλισμένα. Στον εξοπλισμό του ΚΕΚ περιλαμβάνονται εκτός από τους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές, Εκτυπωτές, projectors , scanners , φωτοαντιγραφικά, τηλεοράσεις, video , οθόνες προβολής, μηχανές βιβλιοδεσίας κλπ. Επίσης στην κεντρική δομή υπάρχουν σε ανεξάρτητο χώρο βιβλιοθήκη – αναγνωστήριο, αίθουσα internet και λοιποί διοικητικοί χώροι, κυλικείο κλπ.

Πρωταρχικός στόχος του Κ.Δ.Β.Μ 2 ΘΑΛΗΣ Α.Μ.Κ.Ε είναι η  ποιοτική υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης που να βρίσκουν ανταπόκριση στις σύγχρονες ανάγκες ειδίκευσης των ανέργων καθώς και της επανακατάρτισης εργαζομένων με τη χρήση προηγμένων μεθόδων και μέσων διδασκαλίας.

Ο στόχος αυτός αποτελεί και την θεμελιώδη αξία πάνω στην οποία στηρίζει όλη την φιλοσοφία ιδρύσεως του και βάσει της οποίας αναπτύσσει, εξελίσσει και διαμορφώνει τα προϊόντα του και την παροχή υπηρεσιών που προσφέρει. Παράλληλα οι εκπαιδευτικές υπηρεσίες που προσφέρονται στοχεύουν και στην αλλαγή των τάσεων των ατόμων, καθώς επίσης και στην συνεισφορά για την καταπολέμηση κοινωνικών προβλημάτων. Παρακάτω, αναφέρονται ορισμένοι από τους έμμεσους ή επιμέρους στόχους των δραστηριοτήτων του Κ.Δ.Β.Μ 2 ΘΑΛΗΣ Α.Μ.Κ.Ε και οι οποίοι υποστηρίζουν την αρχική αποστολή του, δηλαδή το σκοπό ιδρύσεως του:

  • Η καταπολέμηση της διαρθρωτικής ανεργίας μέσω της εξειδίκευσης ανέργων σε κλάδους δυναμικής ζήτησης
  • Η προσαρμογή των ικανοτήτων των ήδη εργαζομένων στις ραγδαίες κοινωνικό – οικονομικές και τεχνολογικές αλλαγές ώστε να μην απειληθούν από ανεργία
  • Η  ανάπτυξη χαρακτηριστικών της προσωπικότητας που ευνοούν τη θετική στάση απέναντι στη δια βίου μάθηση, την αυτομάθηση, την ικανότητα του να μαθαίνει κανείς μέσα από την ίδια την εργασιακή διαδικασία, την  επικοινωνία και τη συνεργασία
  • Η προώθηση της ισότητας των δύο φύλων και της ισότητας των ευκαιριών για επαγγελματική ένταξη και εξέλιξη
  • Η αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων

Η διαμεσολάβηση για την προώθηση των ανέργων στην αγορά εργασίας

Εγγύηση για το υψηλό επίπεδο των παρεχομένων υπηρεσιών είναι η μέχρι σήμερα παρουσία της εταιρείας στο χώρο της επαγγελματικής κατάρτισης, τα άριστα αποτελέσματα στους ελέγχους από το Υπουργείο Εργασίας και τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. καθώς και τα υψηλότατα ποσοστά επιτυχίας των καταρτιζομένων στις εξετάσεις πιστοποίησης.