Σεμινάρια Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων ΕΦΕΤ

Σεμινάριο επιπέδου 1 διάρκειας, 10 ωρών που απευθύνεται σε χειριστές τροφίμων, όπως: παρασκευαστές, επεξεργαστές, μεταφορείς, διανομείς, αποθήκες, λιανικό εμπόριο, μαζική εστίαση, κλπ, ανεξαρτήτως της υπαλληλικής τους σχέσης (μόνιμοι, συμβασιούχοι, εποχικοί) και της ιθαγένειάς τους.

Το σεμινάριο είναι υποχρεωτικό σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία

Κόστος σεμιναρίου: 60€