Οι άνθρωποί μας

Ανθρώπινο δυναμικό

Το Κ.Δ.Β.Μ 2 ΘΑΛΗΣ Α.Μ.Κ. Είναι στελεχωμένο με άρτια εκπαιδευμένο, άριστο και έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό. Η πλειοψηφία των εργαζομένων είναι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών, το οποίο διαθέτει τις δεξιότητες και τα απαιτούμενα προσόντα για την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας. Ταυτόχρονα διαθέτει συσσωρευμένη εμπειρία στο συντονισμό και τη διαχείριση έργων, αφού συμμετείχε σε όλα τα ΚΠΣ από το 2000 μέχρι σήμερα.

Οι εξωτερικοί συνεργάτες και επιστήμονες έχουν επιλεγεί με βάση τις γνώσεις, την προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία στην υλοποίηση συναφών ενεργειών, τη διαθέσιμη τεχνογνωσία, την δυνατότητα ανταπόκρισης στις απαιτήσεις της εταιρείας.

Το Κ.Δ.Β.Μ 2 ΘΑΛΗΣ Α.Μ.Κ στοχεύοντας στην παροχή υπηρεσιών κατάρτισης υψηλής ποιότητας, σε τακτά χρονικά διαστήματα υλοποιεί προγράμματα επιμόρφωσης του προσωπικού του με σκοπό τον εμπλουτισμό των γνώσεων και των δεξιοτήτων του και την ενημέρωση για τα νέα δεδομένα.

Το ανθρώπινο δυναμικό του Κ.Δ.Β.Μ 2 ΘΑΛΗΣ κατανέμεται στα εξής τμήματα:

  • Διεύθυνση.
  • Τμήμα Προγραμμάτων Ανέργων – Εργαζομένων.
  • Τμήμα Συμβουλευτικής υποστήριξης.
  • Τμήμα Συμβουλευτικής υποστήριξης επιχειρήσεων και ευρωπαϊκών προγραμμάτων.
  • Γραμματεία.
  • Λογιστήριο.